Ciprian Ionel Turturean

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Bazele statisticii/ Fundamentals of Statistics
Econometrie avansată/ Advanced Econometrics
Chestionare statistice/ Statistical Questionnaires
Econometrie/ Econometrics
Analiza seriilor de timp/ Time Series Analysis
Statistică Macroeconomică/ Macroeconomic Statistics
Metode cantitative de studiul pieţei/ Quantitative Methods of Market Research
Software statistic: SPSS, EViws, Statistică/ Statistical Software: SPSS, EViws, Statistics

Domenii de interes / Areas of interest

Econometrie/ Econometrics
Analiza seriilor de timp/ Time Series Analysis
Statistică Macroeconomică/ Macroeconomic Statistics
Metode cantitative de studiul pieţei/ Quantitative Methods of Market Research
Software statistic: SPSS, EViws, Statistică/ Statistical Software: SPSS, EViws, Statistics

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-000
Stay in Touch