Anca Laura Asandului

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Statistica/ Statistics
Bazele statisticii/ Fundamentals of Statistics
Demografie/ Demography

Domenii de interes / Areas of interest

Demografie/ Demography
Analiza statistică a datelor categoriale/ Statistical Analysis of Categorical Data
Metode statistice aplicate în cercetarea social/ Statistical Methods Applied in Social Research

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-322
Stay in Touch