Viorica Chirilă

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Bazele statisticii/ Fundamentals of Statistics
Econometrie/ Econometrics
Statistică financiar-bursieră/ Stock Market and Financial Statistics
Statistică aplicată în planificarea teritorială/ Statistics Applied in Territorial Planning
Metode de cercetare în afaceri/ Business Research Methods
Managementul portofoliilor și riscurilor/ Portfolio and Risk Management
Econometrie financiară/ Financial Econometrics

Domenii de interes / Areas of intere

Statistică și econometrie financiară/ Statistics and Financial Econometrics
Econometria ciclurilor de afaceri/ Econometrics of Business Cycles

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-326A
Stay in Touch