Contabilitate, Informatică economică şi Statistică

Contabilitate, Informatică economică şi Statistică

Înființat în anul 2012, în urma reorganizării din cadrul universității noastre, Departamentul Contabilitate, Informatică economică și Statistică (CIES) reunește 42 de cadre didactice, grupate în trei colective ce participă la efortul universității de a oferi educație performantă și cercetare în trei domenii socio-economice majore: Contabilitate, Informatică economică, respectiv Cibernetică și statistică economică. Departamentul nostru oferă 3 programe de licență, cu mai mult de 1200 studenti, și 6 programe de master, la care sunt înregistrați peste 500 studenți. Cercetarea se desfășoară în cadrul a două centre de cercetare și sub îndrumarea a 14 conducători de doctorat.

florin-dumitriu

Misiunea noastră, ca membri ai comunității academice din Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, este aceea de a păstra valoroasa moștenire culturală și educațională, dar mai ales de a participa la dezvoltarea societății prin competitivitate si inovare in domeniile noastre de interes. Toți trebuie să ne preocupăm în permanență de călăuzirea tinerelor generații pe drumul devenirii profesionale si personale, în spiritul adevărului si binelui.

Prof. univ. dr. Florin Dumitriu, Director Departament

Membrii Consiliului Departamentului

  1. prof.univ.dr.Florin DUMITRIU
  2. prof.univ.dr. Iuliana GEORGESCU
  3. conf.univ.dr. Constantin TOMA
  4. prof.univ.dr. Gabriela MEȘNIȚĂ
  5. conf.univ.dr. Cătălin STRÂMBEI
  6. conf.univ.dr. Daniela VIORICA
  7. conf.univ.dr. Ciprian TURTUREAN

Colectivul de Contabilitate

Colectivul este format din 13 cadre didactice, din care 4 conducători de doctorat, gestionează activitatea didactică și de cercetare din domeniul Contabilitate, în care ființează programul de licență Contabilitate și informatică de gestiune și trei programe de master – Contabilitate, expertiză și audit, Contabilitate, diagnostic și evaluare, Contabilitatea afacerilor.

Colectivul de Informatică economică și matematică

Colectivul este alcătuit din 18 cadre didactice din care 7 conducători de doctorat, gestionează activitatea didactică și de cercetare din domeniul Informatică economică, în care există programul de licență Informatică economică, două programe de master – Software Development and Business Information Systems (lb. Engleză) și Sisteme informationale pentru afaceri.

Colectivul de Statistică

Colectivul este format din 11 cadre didactice, din care 3 conducători de doctorat, getionează activitatea didactică și de cercetare din domeniul Cibernetică și statistică economică, în care se regăsesc programul de licență Statistică și previziune economică și programul de master Statistică și actuariat în asigurari și sanatate, organizat împreună cu Universitatea Poitiers din Franța.

Contact
Prof. univ. dr. Florin Dumitriu
Director Departament
 • (40) 0232 201585
 • fdumi@uaic.ro
 • Universitatea "AL.I. Cuza" Iasi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B314