Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor

Departamentul Management, Marketing și Administrarea Afacerilor este un centru de expertiză care oferă servicii educaționale, de cercetare și de difuzare a cunoștințelor către studenți și către partenerii din lumea afacerilor. Suntem un grup de profesioniști în domeniul educației care construim o rețea de producere și difuzare a unor cunoștințe valoroase privind afacerile, în care includem profesori, cercetători, studenți și practicieni din companiile partenere.

Oferim studenților patru specializări de licenţă – Business Administration (în limba engleză), Management, Marketing și Economia Comerţului,Turismului şi Serviciilor – și 8 programe de master, dintre care unul în limba engleză. Suntem preocupați de a-i oferi studentului o experiență de calitate a vieții sale cotidiene în campus, în facultate, în relația cu profesorul, precum și șansa la o viață cât mai bună după absolvire.

Laboratoarele noastre sunt afacerile care dezvoltă și aplică cunoștințe de care suntem interesați, iar prezența noastră acolo ne expune la cunoștințele actuale și relevante de care avem nevoie pentru studenții noștri. Practicienii cu care colaborăm ne confirmă valoarea studenților absolvenți, prin modul în care îi recrutează și îi includ în stafful lor.

Prin cunoașterea teoretică ne creăm fundamente solide nouă și studenților, iar prin cunoașterea aplicată generăm valoare și recunoaștere în mediul de afaceri, în comunitate. De aceea, în lumea științifică urmărim vizibilitatea, relevanța și conectarea internațională.

Conf. univ. dr. Ştefan Andrei Neştian, Director Departament

Membrii Consiliului Departamentului

    1. prof.univ.dr. Andrei NEȘTIAN
    2. prof.univ.dr. Valentin NIŢĂ
    3. prof.univ.dr. Adriana MANOLICĂ
    4. conf.univ.dr. Mihai TALMACIU
    5. conf.univ.dr. Cătălin CLIPA

Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor

Contact Information
Prof. univ. dr. Ştefan Andrei Neştian
Director Departament
  • (40) 0232 201065
  • nestian@uaic.ro
  • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-615b
Stay in Touch

Our Faculty

Daniela Tatiana Agheorghiesei
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Daniela Tatiana Agheorghiesei

Cursuri predate / Courses Management Merchandising Etica în afaceri/ Business Ethics...
Bogdan Anastasiei
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Bogdan Anastasiei

Cursuri predate / Courses Cercetare socială empirică/ Empirical Social Research...
Andreia Gabriela Andrei
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Andreia Gabriela Andrei

Cursuri predate / Courses: Marketing operațional și relational/ Operational and...
Carmen Claudia Aruştei
Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

Carmen Claudia Aruştei

Cursuri predate / Courses • Managementul resurselor umane/ Human Resources Management...
Patricea Elena Bertea
Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

Patricea Elena Bertea

Cursuri predate / Courses Entrepreneurship Business Projects Principles of Marketing...
Gabriela Boldureanu
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Gabriela Boldureanu

Cursuri predate / Courses Administrarea Afacerilor în comerţ/ Trade Management...
Gina Ionela Butnaru
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Gina Ionela Butnaru

Cursuri predate / Courses Administrarea afacerilor în turism/ Tourism Management...
Ruxandra Ciulu
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Ruxandra Ciulu

Cursuri predate / Courses Management strategic/ Strategic Management Managementul...
Cătălin Ioan Clipa
Conf.univ.dr. / Associate Professor, PhD.

Cătălin Ioan Clipa

Cursuri predate / Courses Comportament organizațional/ Organizational Behaviour...
Anca Maria Clipa
Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

Anca Maria Clipa

Cursuri predate / Courses Managementul inovării / Innovation management Comunicare...
Magdalena Danileţ
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Magdalena Danileţ

Cursuri predate / Courses Comunicare şi negocieri în afaceri/ Business Communication...
Nicoleta Dospinescu
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Nicoleta Dospinescu

Cursuri predate / Courses: Comunicare şi negociere în afaceri/ Business Communication...
Lorin Mircea Drăgan
Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

Lorin Mircea Drăgan

Cursuri predate /Courses Gestiune hotelieră/ Hotel Management Management turistic/...
Nelu Florea
Conf.univ.dr. / Associate Professor, PhD.

Nelu Florea

Cursuri predate /Courses Supply Chain Management Iniţierea şi administrarea afacerilor/...
Alexandra Luciana Guţă
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Alexandra Luciana Guţă

Cursuri predate / Courses Management Managementul calităţii/ Quality Management...
Ioana Alexandra Horodnic
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Ioana Alexandra Horodnic

Cursuri predate / Courses Metode de cercetare pentru afaceri/ Business Research Methods...
Alexandra Raluca Jelea
Asist.univ.dr. / Teaching Assistant, PhD.

Alexandra Raluca Jelea

Cursuri predate / Courses Marketing E-marketing Marketingul serviciilor / Services...
Dumitru Tudor Jijie
Conf.univ.dr. / Associate Professor, PhD.

Dumitru Tudor Jijie

Cursuri predate / Courses Cercetări de marketing/ Marketing Research Managementul...
Alina Măriuca Ionescu
Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

Alina Măriuca Ionescu

Cursuri predate / Courses Management Managementul serviciilor/ Services Management...
Irina Teodora Manolescu
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Irina Teodora Manolescu

Cursuri predate / Courses Managementul proiectelor/ Project Management Evaluare şi...
Adriana Manolică
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Adriana Manolică

Cursuri predate / Courses Marketing Comportamentul consumatorului/ Consumer Behaviour...
Alexandru Maxim
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Alexandru Maxim

Cursuri predate / Courses Achiziţii/ Acquisitions Logistică de aprovizionare-desfacere/...
Emil Maxim
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Emil Maxim

Cursuri predate / Courses Marketing Managementul calităţii/ Quality Management...
Andrei Maxim (n.1981-d.2020)
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Andrei Maxim (n.1981-d.2020)

Cursuri predate / Courses Marketing Cercetări de marketing/ Marketing Research E-Marketing...
Adrian Monoranu
Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

Adrian Monoranu

Cursuri predate / Courses Tehnici promoţionale/ Promotional Techniques Strategii...
Angelica Nicoleta Neculăesei
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Angelica Nicoleta Neculăesei

Cursuri predate / Courses Management intercultural/ Intercultural Management Managementul...
Ştefan Andrei Neştian
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Ştefan Andrei Neştian

Cursuri predate / Courses Management Managementul resurselor umane/ Human Resources...
Panaite Nica
Prof.univ.dr., Emeritus / Professor, PhD., Emeritus

Panaite Nica

Cursuri predate / Courses Management Managementul resurselor umane/ Human Resources...
George Cristian Nistor
Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

George Cristian Nistor

Cursuri predate / Courses Marketing/ Marketing Tehnici promoţionale/ Promotional...
Valentin Niţă
Prof.univ.dr., Prodecan / Professor, PhD., Vice-Dean

Valentin Niţă

Cursuri predate / Courses Merchandising Economia şi organizarea serviciilor hoteliere/...
Adriana Prodan
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Adriana Prodan

Cursuri predate / Courses Managementul resurselor umane/ Human Resources Management...
Ştefan Prutianu
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Ştefan Prutianu

Cursuri predate / Courses Cercetări de marketing/ Marketing Research Comunicare...
Cristina Teodora Roman
Prof.univ.dr., Decan / Professor,PhD., Dean

Cristina Teodora Roman

Cursuri predate / Courses Achiziţii/ Acquisitions Logistică/ Logistics Managementul...
Iuliana Claudia Stoian
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Iuliana Claudia Stoian

Cursuri predate / Courses Marketing MMarketing turistic/ Tourism Marketing Managementul...
Constantin Sasu
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Constantin Sasu

Cursuri predate / Courses Marketing Marketing international/ International Marketing...
Mirela Ştefănică
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Mirela Ştefănică

Cursuri predate / Courses Administrarea afacerilor în turism/ Tourism Management...
Mihai Tălmaciu
Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Mihai Tălmaciu

Cursuri predate / Courses Demers comercial şi comerţ international/ International...
Silviu Mihail Tiţă
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Silviu Mihail Tiţă

Cursuri predate / Courses Management Jocuri de întreprindere/ Business games Domenii...
Elena-Sabina Turnea
Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

Elena-Sabina Turnea

Cursuri predate / Courses Management Managementul resurselor umane/ Human Resources...
Sebastian Tocar
Asist.univ.dr. / Teaching Assistant, PhD.

Sebastian Tocar

Cursuri predate / Courses Managementul investițiilor Management Diagnostic și evaluare...
Oana Carmen Ţugulea
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Oana Carmen Ţugulea

Cursuri predate / Courses Marketing Marketing direct/ Direct Marketing Marketing...
Sebastian Urieşi
Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

Sebastian Urieşi

Cursuri predate / Courses Recrutarea, Selecţia şi Dezvoltarea Resurselor Umane...
Adriana Zaiţ
Prof.univ.dr., Director Școala Doctorală de Economie / Professor, PhD.,Head of Doctoral School of Economics

Adriana Zaiţ

Cursuri predate / Courses Analiza datelor calitative/ Qualitative Data Analysis Cercetari...
Ana Iolanda Vodă
Lect.univ.dr. Habil / Lecturer, PhD. Habil

Ana Iolanda Vodă

Cursuri predate / Courses Scriere academica şi cercetari în Management Iniţierea...
Dumitru Zaiţ
Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Dumitru Zaiţ

Cursuri predate / Courses Fundamentele economice ale investiţiilor/ Fundamentals...