Alexandru Maxim

Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Cursuri predate / Courses

Achiziţii/ Acquisitions
Logistică de aprovizionare-desfacere/ Logistics Supply and Sales
Marketing
Comportamentul consumatorului/ Consumer Behaviour
Managementul achiziţiilor/ Acquisitions’ Management

Domenii de interes / Areas of interest

Marketing
Pieţe energetice/ Energy Markets
Energie regenerabilă/ Renewable Energy
Politici de mediu/ Environmental Policies

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-512a
Stay in Touch