Mihai Tălmaciu

Conf.univ.dr. / Associate Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Demers comercial şi comerţ international/ International Trade and Commercial Approach
Logistica întreprinderii/ Enterprises Logistics
Managementul serviciilor/ Services Management
Merceologie/ Science of Commodities
Merceologia produselor agroalimentare/ Agri-Food Commodities
Politici agricole comunitare/ Community Agricultural Policies
Tehnologie agroalimentară/ Agri-food Technology
Turism şi dezvoltare regională şi locală/ Tourism and Regional and Local Development

Domenii de interes / Areas of interest

Marketing
Economia agrară/ Agrarian Economy
Politici agroalimentare/ Agri-food Policies
Cooperaţie şi asociere în agricultură/ Cooperation and Association in Agriculture

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C-706a
Stay in Touch