Adrian Monoranu

Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

Cursuri predate / Courses

Tehnici promoţionale/ Promotional Techniques
Strategii de produs/ Product Strategies
Marketing/ Marketing
Comunicare integrată de marketing/ Integrated Marketing Communication

Domenii de interes / Areas of interest

Online Marketing
Branding
Social Media Marketing
Integrated Marketing Communication

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-612
Stay in Touch