Maria Tătăruşanu (n.1973 – d. 2022)

Conf.univ.dr. /Associate Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Merchandising
Gestiune hotelieră/ Hotel Management
Proiecte economice în turism/ Economic Projects in Tourism

Domenii de interes / Areas of interest

Turism/ Tourism
Managementul resurselor umane/ Human Resources Management

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "AL.I. Cuza" Iasi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-604
Stay in Touch