Valentin Niţă

Prof.univ.dr., Prodecan / Professor, PhD., Vice-Dean

Cursuri predate / Courses

Merchandising
Economia şi organizarea serviciilor hoteliere/ Hotel Services Economy and Organization
Transporturi interne și internațional/ Domestic and International Transports

Domenii de interes / Areas of interest

Servicii/ Services

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-527
Stay in Touch