Cristina Teodora Roman

Prof.univ.dr., Decan / Professor, PhD., Dean

Cursuri predate / Courses

Achiziţii/ Acquisitions
Logistică/ Logistics
Managementul producţiei şi operaţiilor/ Production and Operations Management
Proiecte economice în management/ Economic Projects in Management

Domenii de interes / Areas of interest

Management strategic/ Strategic Management
Managementul producţiei/ Production Management

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, corp B-512b
Stay in Touch