Elena-Sabina Turnea

Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

Cursuri predate / Courses

Management
Managementul resurselor umane/ Human Resources Management
Managementul recompenselor/ Reward Management
Proiecte economice/ Economic Projects

Domenii de interes / Areas of interest

Management
Managementul resurselor umane/ Human Resources Management
Dreptul muncii/ Labour Law
Salarizare/ Salary

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, corp B-621
Stay in Touch