Ştefan Prutianu

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Cercetări de marketing/ Marketing Research
Comunicare şi relaţii publice/ Communication and Public Relations
Tehnici de vânzare şi negociere/ Sales and Negotiation Techniques

Domenii de interes / Areas of interest

Marketing
Comunicare şi negociere în afaceri/ Business Communication and Negotiation
Programare neurolingvistică/ Neurolinguistic Programming
Analiza tranzacţională/ Transactional Analysis
Tehnici de vânzare/ Selling Techniques
Manipulare/ Manipulation

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-621
Stay in Touch