Carmen Claudia Aruştei

Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

Cursuri predate / Courses

• Managementul resurselor umane/ Human Resources Management
• Management
• Sisteme de măsurare în managementul strategic al resurselor umane/ Measurement Systems in Strategic Human Resources Management

Domenii de interes / Areas of interest:

• Practici de motivare a resurselor umane (inclusiv well-being)/ Motivation Practices for Human Resources (including well-being)
• Managementul strategic al resurselor umane/ Strategic Human Resources Management

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-501
Stay in Touch