Cătălin Ioan Clipa

Conf.univ.dr. / Associate Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Comportament organizațional/ Organizational Behaviour
Management
Procesul de planificare strategică a resurselor umane/ The Process of Human Resources’ Strategic Planning
Specificitate regională în MRU/ Regional Specificity in the Human Resources Management
Teoria organizaţiei şi design organizational/ Organization Theory and Organizational Design

Domenii de interes / Areas of interest

Management
Managementul resurselor umane/ Human Resources Management

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-601
Stay in Touch