Irina Teodora Manolescu

Conf.univ.dr. / Associate Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Managementul proiectelor/ Project Management
Evaluare şi amenajare turistică/ Evaluation and Land Use in Tourism

Domenii de interes / Areas of interest

Managementul proiectelor/ Project Management
Managementul teritoriului/ Space Management

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-510
Stay in Touch