Sebastian Urieşi

Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

Cursuri predate / Courses

Recrutarea, Selecţia şi Dezvoltarea Resurselor Umane / Recruiting, Selection and Human Resource Development
Managementul Resurselor Umane / Human Resource Management
Management
Leadership
Managementul Conflictelor / Conflict Management

Domenii de interes / Areas of interest

Resurse Umane / HR
Management
Leadership
Mediul Academic / Academic Environment
Mediul Antreprenorial / Entrepreneurial Environment

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-601
Stay in Touch