Magdalena Danileţ

Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Cursuri predate / Courses

Comunicare şi negocieri în afaceri/ Business Communication and Negotiations
Comunicare organizaţională/ Organizational Communication
Tehnici de negociere/ Negotiation Techniques
Tehnici de vânzare/ Sales Techniques

Domenii de interes / Areas of interest

Comunicare şi negocieri în afaceri/ Business Communication and Negotiations
Comunicare organizaţională/ Organizational Communication
Tehnici de negociere/ Negotiation Techniques
Tehnici de vânzare/ Sales Techniques

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-621
Stay in Touch