Nicoleta Dospinescu

Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Cursuri predate / Courses:

Comunicare şi negociere în afaceri/ Business Communication and Negotiation
Tehnici de negociere / Negotiation Techniques
Relaţii publice, comunicare şi protocol în administraţia publică/ Public Relations, Communication and Protocol in Public Administration
Relaţii publice/ Public Relations
Etica afacerilor / Business Ethics

Domenii de interes / Areas of interest:

Responsabilitate socială corporatistă/ Corporate Social Responsibility
PR şi New-Media/ PR and New-Media
Analiza tranzacţionala ca mijloc de comunicare în afaceri/ Transactional Analysis as a Means of Business Communication
NLP ca tehnică de vânzare şi negociere/ NLP as a Negotiation and Selling Technique
Branding
Etică şi responsabilitate socială corporatistă / Ethics and corporate social responsibility
Dileme etice / Ethical dilemmas

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-604
Stay in Touch