Alina Măriuca Ionescu

Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

Cursuri predate / Courses

Management
Managementul serviciilor/ Services Management
Managementul serviciilor publice/ Public Services Management
Educaţie antreprenorială/ Entrepreneurship education

Domenii de interes / Areas of interest

Management
Antreprenoriat/ Entrepreneurship
Diferenţe de gen în mediul antreprenorial/ Gender differences in entrepreneurship
Educaţie antreprenorială/ Entrepreneurship education

Curriculum vitae

Curriculum vitae – English

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-510
Stay in Touch