Angelica Nicoleta Neculăesei

Conf.univ.dr. / Associate Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Management intercultural/ Intercultural Management
Managementul strategic al resurselor umane/ Strategic Human Resources Management

Domenii de interes / Areas of interest

Management
Management intercultural/ Intercultural Management
Marketing
Comunicare interculturală/ Intercultural Communication
Managementul resurselor umane/ Human Resources Management
Epistemologie/ Epistemology

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-604
Stay in Touch