Adriana Prodan

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Managementul resurselor umane/ Human Resources Management

Domenii de interes / Areas of interest

Managementul resurselor umane/ Human Resources Management
Management educațional/ Educational Management
Comportament organizațional/ Organizational Behaviour
Recrutarea și selectia personalului/ Recruting and selection of personnel
Discriminarea de gen în relațiile de muncă/ Gender Discrimination in Labour Relations

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-510
Stay in Touch