George Cristian Nistor

Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

Cursuri predate / Courses

Marketing/ Marketing
Tehnici promoţionale/ Promotional Techniques
E-Marketing/E-Marketing

Domenii de interes / Areas of interest

Digital Marketing
Grafică publicitară/ Advertising graphics
Branding
Promoţii/Promotion


Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-606
Stay in Touch