Dumitru Zaiţ

Prof.univ.dr. / Professor, PhD

Cursuri predate / Courses

Fundamentele economice ale investiţiilor/ Fundamentals of Investments
Management intercultural/ Intercultural Management
Metodologia cercetării/ Research Methodology

Domenii de interes / Areas of interest

Management intercultural/ Intercultural Management
Investiţii şi management strategic/ Investment and Strategic Management
Metodologia cercetării/ Research Methodology

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-619
Stay in Touch