Lorin Mircea Drăgan

Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

Cursuri predate /Courses

Gestiune hotelieră/ Hotel Management
Management turistic/ Tourism Management
Proiecte în turism/ Tourism Projects
Proiecte în comerţ/ Commercial Projects

Domenii de interes / Areas of interest

Gestiune hotelieră/ Hotel Management
Management turistic/ Tourism Management
Proiecte în turism/ Tourism Projects
Proiecte în comerţ/ Commercial Projects

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-604
Stay in Touch