Ştefan Andrei Neştian

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Management
Managementul resurselor umane/ Human Resources Management
Managementul calității/ Quality Management
Managementul cunoştinţelor în organizații/ Knowledge Management in Organizations
Evaluarea și analiza performanțelor organizaționale/ Evaluation and Analysis of Organizational Performance
Proiecte de consultanță și cercetare în management/ Consultancy and Research Projects in Management

Domenii de interes / Areas of interest

Managementul cunoștintelor în organizații/ Knowledge Management in Organizations
Managementul resurselor umane/ Human Resources Management
Managementul calității/ Quality Management
Managementul performanțelor organizaționale/ Organizational Performance Management

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-615b
Stay in Touch