Adriana Zaiţ

Prof.univ.dr., Director Școala Doctorală de Economie / Professor, PhD.,Head of Doctoral School of Economics

Cursuri predate / Courses

Analiza datelor calitative/ Qualitative Data Analysis
Cercetari avansate de marketing/Business Marketing Research
Relaţii publice/ Public Relations
Marketing
Marketing direct/ Direct Marketing
Marketingul serviciilor/ Services Marketing
Principles of Marketing
Marketing non-profit/ Non-profit Marketing

Domenii de interes / Areas of interest

Evaluarea cercetării/ Research Evaluation
Marketing educational/ Educational Marketing
Marketing intercultural/ Intercultural Marketing
Imagine corporată şi CSR/ Corporate Image and CSR
Metodologia cercetării ştiinţifice/ Methodology of Scientific Research

Curriculum vitae

Curriculum vitae – English

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-619
Stay in Touch