Sebastian Tocar

Asist.univ.dr. / Teaching Assistant, PhD.

Cursuri predate / Courses

Managementul investițiilor
Management
Diagnostic și evaluare

Domenii de interes / Areas of interest

Management
Management investițional
Management intercultural

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, corp B-601b
Stay in Touch