Mirela Ştefănică

Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Cursuri predate / Courses

Administrarea afacerilor în turism/ Tourism Management
Gestiune hotelieră/ Hotel Management
Proiecte economice în turism/ Economic Projects in Tourism
Industria ospitalităţii/ Hospitality Industry
Crearea si comercializarea produselor turistice/ Creation and Marketing of Tourist Products
Managementul activităţilor turistice/ Management of Tourist Activities
Organizarea întreprinderii turistice/ Tourism Enterprise Organization

Domenii de interes / Areas of interest

Dezvoltare sustenabila/ Sustainable Development
Ecologie/ Ecology
Psihologie/ Psychology

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-527
Stay in Touch