Bogdan Anastasiei

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Cercetare socială empirică/ Empirical Social Research
Metode cantitative în managementul resurselor umane/ Quantitative Methods in Human Resources Management
Managementul riscului/ Risk Management
Marketing touristic/ Tourism Marketing
E-Marketing

Domenii de interes / Areas of interest

Cercetare socială empirică/ Empirical Social Research
Metode cantitative în managementul resurselor umane/ Quantitative Methods in Human Resources Management
Managementul riscului/ Risk Management
Marketing touristic/ Tourism Marketing
E-Marketing

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-616
Stay in Touch