Dumitru Tudor Jijie

Conf.univ.dr. / Associate Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Cercetări de marketing/ Marketing Research
Managementul vânzărilor/ Sales Management
Tehnici de vânzare şi negociere/ Sales and Negotiation Techniques

Domenii de interes / Areas of interest

Marketing
Vânzări/ Sales
Psihologie/ Psychology

Curriculum vitae

Curriculum vitae – English

Activitate științifică

Short biography

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-526
Stay in Touch