Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor

  • Prof.univ.dr., Director Școala Doctorală de Economie / Professor, PhD.,Head of Doctoral School of Economics

    Adriana Zaiţ

    Cursuri predate / Courses Analiza datelor calitative/ Qualitative Data Analysis Cercetari avansate de marketing/Business Marketing Research...
  • Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

    Dumitru Zaiţ

    Cursuri predate / Courses Fundamentele economice ale investiţiilor/ Fundamentals of Investments Management intercultural/ Intercultural Management...