Master de cercetare în economie şi afaceri (MECA)

Tutori
Prof. dr. Ion Pohoaţă
Prof. dr. Cristian Popescu

Discipline prealabile
Micro și macroeconomie, Finanțe generale, Statistică, Matematici aplicate în economie

Plan de învățământ

 • Discipline obligatorii
  Metode și tehnici de cercetare
  Elemente de calcul diferențial și ecuații diferențiale pentru analiza economică
  Microeconomie avansată
  Econometrie avansată
  Instituții și piețe
  Macroeconomie avansată
  Analiza seriilor de timp
  Elemente de teoria controlului și calcul stochastic pentru analiza economică
  Fundamentele gândirii economice
  Academic writing
 • Discipline obligatorii
  Elemente de epistemologie economică
  Proiecte de cercetare
  Discipline opţionale pentru domeniul de doctorat Economie, Economie şi Afaceri Internaţionale, Finanţe
  Statistica bayesiana
  Macroeconomie internațională
  Piețe financiare și strategie corporativă
  Econometrie financiară
  Investiții internaționale
  Teoria ciclurilor economice
  Discipline opţionale pentru domeniul de doctorat Statistică, Management, Marketing
  Statistica bayesiana
  Analiza cantitativă și prognoza de marketing
  Managementul performanței
  Teoria și practica sondajelor statistice
  Seminar avansat de marketing
  Teorii decizionale în management
  Discipline opţionale pentru domeniul de doctorat Contabilitate şi Informatică de Economică
  Sisteme inteligente
  Curente de cercetare în contabilitate și audit
  Sisteme de asistare a deciziilor
  Raportări financiare, globalizare și dezvoltare durabilă
  Managementul informațiilor și cunoștințelor
  Cercetări contabile în gestiunea rezultatelor

Programul Master de cercetare în economie și afaceri are misiunea de a satisface nevoile de pregătire de excelență și de acumulare de cunoștințe avansate în domeniul Economiei și al Afacerilor, de a transmite abilități și deprinderi specifice cercetătorilor, formatorilor și specialiștilor de înaltă clasă. Atractivitatea masterului constă în faptul că oferă o serie de discipline indispensabile trecerii la pasul următor, respectiv studiile doctorale. De aceea, este de așteptat ca o bună parte dintre viitorii doctoranzi să-și dorească să parcurgă acest ciclu de formare. Totodată, masterul oferă o solidă pregătire pentru cei care își doresc o carieră didactică sau de cercetare în domeniul economic.