Cristian Popescu

Prof.univ.dr., Habil; Prodecan / Professor,PhD., Habil; Vice-Dean

Cursuri predate/ Courses:

Microeconomie/ Microeconomics
Macroeconomie/ Macroeconomics
Macroeconomie internațională/ International Economics
Modele comportamentale/ Behavioural Models
Piețe regionale de capital uman/ Regional Markets for Human Capital

Domenii de interes / Areas of interest:

Capital uman/ Human Capital
Creștere economică/ Economic Growth
Gândire economică/ Economic Thinking
Piața muncii/ Labour Market
Relații internaționale/ International Relations
Relații internaționale

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "AL.I. Cuza" Iasi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-383e
Stay in Touch