Ion Pohoaţă

Prof.univ.dr./ Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Doctrine şi politici economice/ Economic Doctrines and Policies
Epistemologie economică/ Economic Epistemology
Doctrine economice II/ Economic Doctrines II
Doctrine economice I/ Economic Doctrines I
Economie politică/ Political Economy
Dezvoltarea durabilă şi politica de mediu în UE/ Sustainable Development and Environmental Policy in the EU
Economie instituțională/ Institutional Economics

Domenii de interes / Areas of interest:

Microeconomie/ Microeconomics
Macroeconomie/ Macroeconomics
Doctrine şi politici economice/ Economic Doctrines and Policies
Dezvoltarea durabilă / Sustainable Development
Economie instituțională/ Institutional Economics
Epistemologie economică/ Economic Epistemology
Probleme ale tranziţiei/ Transition Problems
Școala economică austriacă/ Austrian Economic School
Neoliberalismul economic/ Economic Neoliberalism
Economia socială de piață/ Market Social Economy
Valențe actuale ale keynesismului/ Current Approaches of Keynesianism
Libertarianismul/ Libertarianism

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-383
Stay in Touch