Managementul resurselor umane

Tutori
Conf. dr. Irina Teodora Manolescu
Lect. dr. Cătălin Clipa

Plan de învățământ


Misiune
Programul de master Managementul Resurselor Umane are misiunea de a satisface nevoile de formare de competenţe şi de acumulare de cunoştinţe avansate de specialitate în domeniul managementului resurselor umane, necesare specialiştilor care doresc să activeze în organizaţii pe această direcţie. Motivaţia formării practicienilor în domeniul managementului resurselor umane este generată de cerinţele companiilor româneşti şi străine care au conştientizat necesitatea angajării profesioniştilor pregătiţi pentru a înfrunta provocările pieţei muncii europene şi globale.

Calificări
• responsabil resurse umane;
• manager resurse umane;
• analist post;
• formator;
• administrator salarii;
• evaluator resurse umane;
• specialist în recrutare şi selecţie.

Aplicabilitatea generală în companii şi instituţii a cunoştinţelor din domeniul managementului resurselor umane face ca absolvenţii să aibă la dispoziţie o plajă extrem de vastă de tipuri de organizaţii în care să îşi poată valorifica cunoştinţele acumulate, fie ele societăţi comerciale sau instituţii publice.