Managementul resurselor umane

Tutori
Conf. dr. Irina Teodora Manolescu
Conf. dr. Cătălin Clipa

Plan de învățământ

Fişele disciplinelor din planul de învăţământ

 • Semestrul 1
  Discipline opționale – 5 din 7
  Contabilitate pentru afaceri
  Informatica pentru afaceri
  Finanțele afacerilor
  Managementul organizaţiilor
  Marketing operaţional şi strategic
  Economie
  Statistica pentru afaceri
  Discipline facultative
  Comunicare interculturală în limbă străină 1
  Semestrul 2
  Managementul resurselor umane
  Cercetare calitativă în Managementul Resurselor Umane
  Comunicare organizaţională
  Managementul proiectelor
  Comportament organizațional
  Etică și integritate academică
  Discipline facultative
  Comunicare interculturală în limbă străină 2
  Managementul afacerilor imobiliare
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2023/2024)
 • Semestrul 1
  Management strategic al resurselor umane
  Metode cantitative în Managementul Resurselor Umane
  Leadership
  Diagnostic organizațional
  Discipline opționale – 1 din 2
  Dezvoltarea resurselor umane
  Tehnici de negociere
  Semestrul 2
  Managementul recompenselor
  Proiect de specialitate – Diagnoza în Managementul Resurselor Umane
  Practica
  Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei
  Discipline opționale – 1 din 2
  Managementul conflictelor
  Etica afacerilor
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2023/2024)


Misiune
Programul de master Managementul Resurselor Umane are misiunea de a satisface nevoile de formare de competenţe şi de acumulare de cunoştinţe avansate de specialitate în domeniul managementului resurselor umane, necesare specialiştilor care doresc să activeze în organizaţii pe această direcţie. Motivaţia formării practicienilor în domeniul managementului resurselor umane este generată de cerinţele companiilor româneşti şi străine care au conştientizat necesitatea angajării profesioniştilor pregătiţi pentru a înfrunta provocările pieţei muncii europene şi globale.

Calificări
• responsabil resurse umane;
• manager resurse umane;
• analist post;
• formator;
• administrator salarii;
• evaluator resurse umane;
• specialist în recrutare şi selecţie.

Aplicabilitatea generală în companii şi instituţii a cunoştinţelor din domeniul managementului resurselor umane face ca absolvenţii să aibă la dispoziţie o plajă extrem de vastă de tipuri de organizaţii în care să îşi poată valorifica cunoştinţele acumulate, fie ele societăţi comerciale sau instituţii publice.