Data Mining

Tutori
Conf. dr. Ciprian Turturean
Prof. dr. Mircea Asandului

Discipline prealabile
Statistică / Econometrie / Informatică / Birotică/ Matematică

Plan de învățământ


Nevoia de specialiști capabili să creeze și să gestioneze baze mari de date, să extragă informații cu ajutorul metodelor statistice și să ofere suport pentru luarea deciziilor este subliniată de un număr tot mai mare de voci competente în spațiul public. Concepte precum Big Data, Data Analyst, Data Scientist, Data Mining sunt în atenția specialiștilor din universități, instituții de cercetări și companii. Într-un context în care puterea computerelor crește exponențial, bazele de date sunt tot mai mari și mai complexe, se definește tot mai clar profilul unui specialist cu competențe mixte din zona statisticii și informaticii capabil să lucreze în condițiile noi și dinamice ale pieței globale.

Obiective specifice ale programului

– Pregătirea de specialiști de vârf capabili de a:

  • elabora și implementa baze de date și strategii de depozitare a datelor;
  • gestiona structura și calitatea datelor relevante pentru o organizație, pentru a spori valoarea acestora;
  • evalua metodele și instrumentele adecvate pentru analiza datelor în contexte organizaționale specifice;
  • aplica metodele avansate de analiză a datelor într-o varietate de medii organizaționale;
  • construi modele de analiză și modele predictive folosind instrumente adecvate.

– Formarea continuă a angajaților pentru a îmbunătăți experiența practică dintr-o organizație prin utilizarea metodelor de analiză a datelor și pachetele program specializate
– Dezvoltarea cercetării din domeniul Data Mining

Absolvenţii acestui program pot lucra în: Firme de cercetare de piață; Firme de servicii (outsourcing); Firme IT; Firme Social media; Instituţii financiar-bancare; Instituţii de sănătate; Centre de cercetare din sectorul privat şi public; Cabinete de consultanţă; Companii etc.