Achiziţii-Distribuţie-Logistică

Tutori
Prof. univ. dr. Teodora ROMAN (throman@uaic.ro)
Conf. dr. Alexandru Maxim (maxim.alexandru@uaic.ro)
 
Plan de învățământ

Fişele disciplinelor din planul de învăţământ

 • Semestrul 1
  Sisteme informaționale de management
  Managementul lanțului logistic
  Strategii de afaceri la scară globală
  Analiză financiară
  Discipline facultative: Managementul conflictelor
  Semestrul 2
  Management achizițiilor
  Sisteme fiscale comparate și raportări financiare
  Managementul operațiunilor de transport și distribuție
  Etică şi integritate academică
  Disciplină opțională ( Management și analiză strategică; Negociere în procesele de achiziții și distribuție; Proiectarea sistemelor logistice) 1 din 3
  Discipline facultative: (Managementul recompenselor; Managementul afacerilor imobiliare)
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2024/2025)
 • Semestrul 1
  Teoria și practica achizițiilor publice
  Marketing operațional și relațional
  Sisteme logistice în afacerile online
  Managementul stocurilor
  Discipline facultative: Comunicare interculturală în limbă străină 1 sau 2
  Semestrul 2
  Strategii logistice aplicate
  Sisteme legislative comparate
  Stagiu de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertație
  Stagiu de practică
  Discipline facultative: Geopolitică şi mediile de afaceri
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2024/2025)


Ce este ADL?

Masterul Achiziții, Dristribuție, Logistică (ADL) este un program de studii masterale deschis tuturor deținătorilor unei diplome licență interesați de o specializare în aria Logisticii și a Achizițiilor. Programul a început activitatea în anul 2011 și a produs un număr de aproximativ 130 de absolvenți, cei mai mulți dintre aceștia fiind în prezent angajați ca specialiști în departamente sau companii din domeniile Achiziții, Logistică, Retail sau Achiziții publice.

Începând cu anul 2019, programul a fost reproiectat prin consultare directă cu manageri și practicieni de top din domeniu, fiind sporit gradul de aplicabilitate practică a disciplinelor studiate. Planul de învățământ a fost gândit astfel încât să ofere tuturor cursanților, indiferent de domeniul lor de specializare la nivel de licență, cunoștințele și abilitățile necesare pentru a deveni un candidat competitiv pe piața specialiștilor în logistică, distribuție și achiziții.

Cursuri predate de practicieni din companii angajatoare

Alături de profesorii cu experiență didactică și practică din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, vă veți întâlni la cursuri și cu antreprenori și practicieni aflați in prezent in top management (C-level) în companii specializate în logistică, retail sau achiziții. Aceste interacțiuni vă pot oferi o fereastră directă spre piața în care ați putea să vă dezvoltați cariera, iar contactul direct cu persoane care ar putea deveni viitorii voștri angajatori reprezintă o oportunitate deosebită de a începe imediat o nouă experiență profesională.

În semestrul IV veți parcurge un stagiu de practică, prin intermediul căruia veți putea colabora în mod concret cu una din numeroasele firme aflate în căutare de specialiști în logistică, distribuție sau achiziții. Cadrele didactice vă vor sprijini în identificarea unui loc potrivit pentru a desfășura această activitate, astfel încât să aveți parte de o experiență valoroasă și utilă.

Un master premiat internațional

În 2019, programul de master ADL a fost ierarhizat pe locul 33 în lume în domeniul „Achiziții” de către Eduniversal, o agenție internațională prestigioasă, specializată în ierarhizarea instituțiilor de învățământ superior cu profil economic.

Ce discipline veți studia?

Planul de învățământ a fost gândit astfel încât să dobândiți cunoștințele de bază necesare în administrarea unei afaceri la nivel internațional (management, marketing, finanțe, contabilitate), dar mai ales cunoștințele teoretice și practice necesare unui specialist în domeniu (transporturi, achiziții publice, lanțuri și sisteme logistice etc.). Cu o medie de 4,5 discipline parcurse pe semestru, programul ADL este focalizat pe dobândirea de cunoștințe de calitate, nu pe parcurgerea unui volum mare de informații generale.

Având în vedere că lumea logisticii se bazează pe concepte și termeni cheie din limba engleză sau, într-o mai mică măsură, franceză, cunoașterea acestora reprezintă un atu. Totuși, pentru a fi siguri că nu veți avea dificultăți, aveți ocazia ca în semestrul III să optați pentru studierea uneia dintre cele două limbi de circulație internațională, cu aplicabilitate în domeniu.

Cine poate candida?

Programul ADL oferă o invitație deschisă tuturor absolvenților de studii de licență, indiferent de domeniu. Ceea ce căutăm la studenții noștri masteranzi este un interes sincer pentru dezvoltarea de cunoștințe și de abilități practice în Logistică și Achiziții.

Înscrierea la program nu necesită parcurgerea unor cursuri prerechizite. Disciplinele au fost gândite astfel încât să acopere cunoștințele de bază în management, marketing, finanțe, drept și contabilitate necesare unui viitor specialist în domeniu. Totuși, cursurile vă vor provoca să ieșiți din starea de confort în cazul în care sunteți deja familiarizați cu aceste noțiuni de bază, prin transpunerea lor în cadrul specific, relevant activității unui logistician sau achizitor.