Ana-Maria Bercu

Prof.univ.dr.habil / Professor,PhD.,Habil

Cursuri predate / Courses

Management strategic în sectorul public/ Strategic Management in the Public Sector
Managementul performanței în Administrația publică/Performance Management in Public Administration
Analiza politicilor publice/ Analysis of Public Policies
Managementul relaţiilor de munca în context European/ Management of Labour Relations in the European Context
Relații de muncă în Uniunea Europeană/Industrial Relations in European Union
Drept administrativ/ Administrative Law

Domenii de interes / Areas of interest

Administraţie publică și management/ Public Administration and Management
Strategie și planificare strategică, politici publice/Strategy and Strategic Planning, Public Policies
Performanță și evaluarea performanței/Performance and Performance Appraisal
Relaţii de muncă/ Labour Relations

Curriculum vitae

Curriculum vitae – English

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C 804b
Stay in Touch