Adriana Prodan

Prof.univ.dr., Director Școala Doctorală