Blog

,

Rezultate concurs

Pe data de 27 ianuarie 2020 începând cu ora 9.00 ȋn sala B425, corpul B, FEAA, a avut loc analiza dosarului candidatei iar de la ora 10.00 în sala B515 prelegerea academică pentru postul de lector universitar poziţia 59 din Statul de funcţiuni al departamentului de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași.

La concurs s-au prezentat următorii candidați:

Candidat ŞTEFĂNICĂ MIRELA

Rezultatele concursului au fost următoarele:

Note Analiza dosarului (60%) Prelegere academică (40%)
Medie probe N1 = 10 N2 = 9.60
Nota finală a concursului N= 0,6*N1+0,4*N2 = 9.84

REZULTAT CONCURS:

Comisia de concurs propune cu: 5 voturi PENTRU, 0 voturi CONTRA, 0 ABŢINERI, ca OCUPAREA POSTULUI VACANT pentru care s-a organizat concursul să fie făcută de d-na ŞTEFĂNICĂ MIRELA, care a avut rezultatele cele mai bune în urma evaluării activităţii ştiinţifice şi profesionale şi a susţinerii probelor de concurs.

Comisia de concurs este formată din:

Preşedinte: Prof. dr. Valentin NIŢĂ

Membri: Conf. dr. Manolescu Irina Teodora
Conf. dr. Tătăruşanu Maria
Conf. dr. Tălmaciu Mihai
Lector dr. Boldureanu Gabriela

28.01.2020

Preşedinte de comisie

Profesor doctor Niţă Valentin