Blog

,

Rezultate concurs

Pe data de 26 ianuarie 2020 începând cu ora 14.00 ȋn sala B515, corpul B, FEAA, a avut loc concursul (analiza dosarelor candidatei și prelegerea academică) pentru postul de conferenţiar universitar poziţia 45 din Statul de funcţiuni al departamentului de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași.

La concurs s-au prezentat următorii candidați:

1. candidat DOSPINESCU NICOLETA

Rezultatele concursului au fost următoarele:

1. candidat DOSPINESCU NICOLETA

Note Analiza dosarului (80%) Prelegere academică (20%)
Medie probe 10 10
Nota finală a concursului N= 0,8*10+0,2*10 = 10

REZULTAT CONCURS:

Comisia de concurs propune cu:

5 voturi PENTRU, 0 voturi CONTRA, 0 ABŢINERI, ca OCUPAREA POSTULUI VACANT pentru care s-a organizat concursul să fie făcută de d-na DOSPINESCU NICOLETA, care a avut rezultatele cele mai bune în urma evaluării activităţii ştiinţifice şi profesionale şi a susţinerii probelor de concurs.

Comisia de concurs este formată din:

Preşedinte: Prof. dr. Valentin NIŢĂ

Membri: Profesor doctor MUNTEANU VALENTIN PARTENIE
Profesor doctor NIŢU-ANTONIE RENATA-DANA
Conferenţiar doctor CHIŞ ALEXANDRU
Profesor doctor AGHEORGHIESEI DANIELA TATIANA

28.01.2020

Preşedinte de comisie

Profesor doctor Niţă Valentin