Blog

,

Rezultate concurs

ANUNȚ REZULTATE CONCURS

Pe data de 28 ianuarie 2020 începând cu ora 10.00 ȋn sala B515, corpul B, FEAA, a avut loc analiza dosarului candidatei iar de la ora 10.30 prelegerea academică pentru postul de conferențiar universitar poziţia 43 din Statul de funcţiuni al departamentului de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

La concurs s-au prezentat următorii candidați:

Candidat HORODNIC IOANA ALEXANDRA

Rezultatele concursului au fost următoarele:

Note Analiza dosarului (80%) Prelegere academică (20%)
Medie probe N1 = 10 N2 = 10
Nota finală a concursului N= 0,8*N1+0,2*N2 = 10

REZULTAT CONCURS:

Comisia de concurs propune cu:

5 voturi PENTRU, 0 voturi CONTRA, 0 ABŢINERI, ca OCUPAREA POSTULUI VACANT pentru care s-a organizat concursul să fie făcută de doamna HORODNIC IOANA ALEXANDRA, datorită rezultatelor obținute în urma evaluării activităţii ştiinţifice şi profesionale şi a susţinerii probei de concurs.

Comisia de concurs este formată din:
Preşedinte:

Prof. univ. dr. Adriana MANOLICĂ

Membri:

Prof. univ. dr. Răzvan ZAHARIA
Prof. univ. dr. Dan-Cristian DABIJA
Prof. univ. dr. Florin-Alexandru LUCA
Prof. univ. dr. Adriana ZAIȚ

Preşedinte de comisie

Prof. univ. dr. MANOLICĂ Adriana

28.01.2020