Blog

,

Rezultate concurs

Pentru postul de asistent universitar poziţia 81 din Statul de funcţiuni al departamentului de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași.

Pe data de 26 ianuarie 2020 începând cu ora 8.30 ȋn sala B425, corpul B, FEAA, a avut loc analiza dosarului candidatei iar de la ora 9.30 proba scrisă în sala B515. Pe data de 27.01.2020 de la ora 12.00 în sala B615b s-a desfăşurat proba practică în cadrul concursului. La concurs s-au prezentat următorii candidați:

Candidat CLIPA ANCA MARIA

  1. Rezultatele concursului au fost următoarele:

CANDIDATUL (1) CLIPA ANCA MARIA Proba scrisă* Proba practică* Analiza dosarului
Medie probe N1 = 8.00 N2 = 8.60 N3 = 9.40
Nota finală a concursului

N= 0,3*8.00+0,3*8.60+0,4*9.40. = 8.74

REZULTAT CONCURS:

Comisia de concurs propune cu:

5 voturi PENTRU, 0 voturi CONTRA, 0 ABŢINERI, OCUPAREA POSTULUI VACANT pentru care s-a organizat concursul.
Comisia de concurs este formată din:

Preşedinte: Prof. dr. Niţă Valentin,

Membri: Prof. dr. Manolică Adriana
Conf. dr. Stoian Claudia
Conf. dr. Anastasiei Bogdan
Lector dr. Maxim Alexandru

28.01.2020

Preşedinte de comisie

Profesor doctor Niţă Valentin