Sisteme informaţionale pentru afaceri

Tutori
Prof. dr. Adrian Munteanu
Conf. dr. Valerică Greavu-Şerban

Plan de învățământ

 • Seria 2022/2024
  Anul de studiu I
  Semestrul 1
  Logica bazelor de date în aplicaţii pentru afaceri
  Managementul proiectelor
  Sisteme pentru asistarea deciziilor
  Dezvoltarea aplicațiilor multistrat
  Analiză şi proiectare orientate pe obiect
  Semestrul 2
  Discipline opționale – 5 din 6
  Ştiinţă, tehnologie şi societate
  Administrarea bazelor de date
  Testarea şi evaluarea aplicaţiilor informatice
  Aplicaţii mobile în afaceri
  Depozite de date
  Administrarea sistemelor Linux
  Anul de studiu II
  Semestrul 1
  Discipline opționale – 5 din 7
  Cloud Computing
  Guvernare IT
  E-Comunicare şi E-Documente
  CRM (Customer Relationship Management)
  Sisteme inteligente în economie
  Auditul sistemelor informaţionale
  Managementul informaţiilor şi cunoştinţelor
  Semestrul 2
  Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei
  Etică și integritate academică
  Practica
  Discipline opţionale – 2 din 3
  Instrumente software pentru Big Data şi Machine Learning
  Metodologii de dezvoltare a sistemelor informaționale
  Sisteme de integrare Informațională
  Discipline facultative:
  Comportament organizațional
  Comunicare organizațională
  Managementul conflictelor
 • Seria 2021/2023
  Anul de studiu I
  Semestrul 1
  Logica bazelor de date în aplicaţii pentru afaceri
  Managementul proiectelor
  Sisteme pentru asistarea deciziilor
  Dezvoltarea aplicațiilor multistrat
  Analiză şi proiectare orientate pe obiect
  Semestrul 2
  Discipline opționale – 5 din 6
  Ştiinţă, tehnologie şi societate
  Administrarea bazelor de date
  Testarea şi evaluarea aplicaţiilor informatice
  Aplicaţii mobile în afaceri
  Depozite de date
  Administrarea sistemelor Linux
  Anul de studiu II
  Semestrul 1
  Discipline opționale – 5 din 7
  Cloud computing
  CRM (Customer Relationship Management)
  E-Comunicare şi E-Documente
  Guvernare IT
  Sisteme inteligente în economie
  Auditul sistemelor informaţionale
  Managementul informaţiilor şi cunoştinţelor
  Semestrul 2
  Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei
  Etică și integritate academică
  Practica
  Discipline opţionale – 2 din 3
  Persistenta poliglota şi Big Data
  Metodologii de dezvoltare a sistemelor informaționale
  Integrare Informațională
  Discipline facultative:
  Comportament organizațional
  Comunicare organizațională
  Managementul conflictelor


Programul vine în întâmpinarea cerințelor pieței IT din România, deși o bună parte dintre absolvenții masterului s-au angajat în spațiul UE și extra-european.

Pentru perioada 2015-2020 se prognozează o creștere a pieței IT ieșene, tot mai multe firme vest-europene intenționând să-și deschidă filiale în Iași sau să-și extindă activitățile curente.

Majoritatea absolvenților SIA (peste 70%) se angajează în domeniul IT încă din anii de master.

Câteva dintre atuurile programului: orientare pe latura aplicativă; evaluare preponderent prin proiecte; examinări întinse pe tot parcursul semestrului, fără concentrări masive în sesiune; orar flexibil; contact cu angajatorii; stagii de practică în firme de profil; ambianță pozitivă.

Începând cu 2015-2016, o parte dintre cursuri se vor desfășura în limba engleză, împreună cu “aripa englezească” a programului (Software Development and Business Information Systems), acoperind, astfel, o cerință majoră a angajatorilor din domeniul IT.