Management turistic şi hotelier

Tutori
Prof. dr. Daniela Tatiana Agheorghiesei
Conf. dr. Mihai Tălmaciu

Plan de învățământ


Programul de master în Management Turistic și Hotelier își propune să ofere oportunități licențiaților în Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor în principal, a celorlalte programe de studii specifice domeniului de studii Administrarea Afacerilor, a specializărilor domeniului fundamental Științe Economice, precum și a oricărui licențiat al învățământului superior (care a parcurs cele două discipline prealabile), care doresc o carieră managerială în industria turismului și a cazării, permițându-le studenților să-și dezvolte acele abilități intelectuale, vocaționale și personale specifice acestei cariere.

Obiective: cunoașterea problemelor contemporane referitoare la managementul turismului și al cazării; oferirea posibilității dezvoltării personale, intelectuale și profesionale, precum și înțelegerea elementelor specifice turismului, tendințele, caracteristicile și tehnicile de gestiune; oferirea cunoștintelor tehnice și mijloacelor necesare dezvoltării și elaborării planu-lui strategic al unei destinații turistice cu scopul maximizării performanței activității turistice; analiza, evaluarea și oferirea de soluții pentru probleme manageriale complexe; cunoașterea turismului internațional, inclusiv dimensiunile interculturale și o abordare critică a teoriei dezvoltării turismului; analiza factorilor de influență a cererii turistice, precum și a relației dintre turism și dezvoltare economică.