Management turistic şi hotelier

Tutori
Prof. dr. Daniela Tatiana Agheorghiesei
Conf. dr. Mihai Tălmaciu

Plan de învățământ

Fişele disciplinelor din planul de învăţământ

 • Semestrul 1
  Management strategic
  Iniţierea afacerilor în turism
  Fundamentele economice ale investițiilor
  Geografia și managementul destinației turistice
  Limba franceză
  Discipline facultative
  Comunicare interculturală în limba străină I
  Semestrul 2
  Diagnostic și analiza interculturală
  Managementul proiectelor turistice
  Turism și dezvoltare regională și locală
  Cercetari de piață şi managementul relaţiilor cu clienţii
  Etica si integritate academica
  Comunicare de afaceri în limba franceză
  Discipline facultative
  Managementul conflictelor
  Managementul recompenselor
  Comunicare interculturală în limba străină II
  Managementul afacerilor imobiliare
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2023/2024)
 • Semestrul 1
  Industria ospitalităţii
  Front Office
  Recrutarea, selecţia şi dezvoltarea resurselor umane
  Managementul evenimentelor în turism
  Interpretarea moștenirii culturale în turism
  Semestrul 2
  Etica şi sustenabilitate în afaceri
  Crearea și comercializarea produselor turistice
  Practica
  Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei
  Discipline opționale: 1 din 2
  Web design
  Promovare şi relaţii publice
  Discipline facultative:
  Geopolitică şi mediile de afaceri
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2023/2024)


Programul de master în Management Turistic și Hotelier își propune să ofere oportunități licențiaților în Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor în principal, a celorlalte programe de studii specifice domeniului de studii Administrarea Afacerilor, a specializărilor domeniului fundamental Științe Economice, precum și a oricărui licențiat al învățământului superior (care a parcurs cele două discipline prealabile), care doresc o carieră managerială în industria turismului și a cazării, permițându-le studenților să-și dezvolte acele abilități intelectuale, vocaționale și personale specifice acestei cariere.

Obiective: cunoașterea problemelor contemporane referitoare la managementul turismului și al cazării; oferirea posibilității dezvoltării personale, intelectuale și profesionale, precum și înțelegerea elementelor specifice turismului, tendințele, caracteristicile și tehnicile de gestiune; oferirea cunoștintelor tehnice și mijloacelor necesare dezvoltării și elaborării planu-lui strategic al unei destinații turistice cu scopul maximizării performanței activității turistice; analiza, evaluarea și oferirea de soluții pentru probleme manageriale complexe; cunoașterea turismului internațional, inclusiv dimensiunile interculturale și o abordare critică a teoriei dezvoltării turismului; analiza factorilor de influență a cererii turistice, precum și a relației dintre turism și dezvoltare economică.