Management în turism

Tutori
Prof. dr. Valentin Niţă

Plan de învățământ

 • Discipline obligatorii
  Cercetari de piaţă în turism
  Turism și dezvoltare regională și locală
  Industria ospitalităţii
  Managementul proiectelor
  Engleza pentru afaceri 1
  Discipline opționale – cinci discipline din pachet
  Contabilitate pentru afaceri
  Informatica pentru afaceri
  Finanțele afacerilor
  Managementul organizaţiilor
  Marketing operaţional şi strategic
  Economie
  Statistica pentru afaceri
  Management strategic
  Iniţierea afacerilor în turism
  Comunicare de afaceri în limba engleză
 • Discipline obligatorii
  Recrutarea, selecţia şi dezvoltarea resurselor umane
  Front office
  Turism internaţional
  Geografia şi managementul destinaţiei turistice
  Engleza pentru afaceri 2
  Etica afacerilor şi protecţia consumatorului
  Managementul evenimentelor în turism
  Crearea şi comercializarea produselor turistice
  Stagiu de cercetare
  Practica

Misiune:

Programul de masterat MANAGEMENT ÎN TURISM oferă oportunităţi licenţiaţilor din orice domeniu al învăţământului superior care doresc o formare complementară în industria turismului, permiţându-le studenţilor să-şi dezvolte acele abilităţi intelectuale, vocaţionale şi personale specifice unei cariere în turism.

Competenţe:

• managementul proiectelor turistice;
• dezvoltarea și comercializarea produselor turistice prin agenții de turism (virtuale sau nu), în cadrul unor departamente de marketing sau în cadrul serviciilor de relații cu clienții din structurile hoteliere;
• dezvoltarea capacităților analitice și a competențelor decizionale;
• rezolvarea dilemelor etice în afacerile din turism și protejarea reputației firmei.

Calificări:

Agent de turism, consilier clienţi, analist piaţă turistică, manager de produs turistic, manager de vanzări.

Transversalitatea acestui program de studii permite şi accesul la alte funcţii ale întreprinderii precum cea financiară şi de cercetare-dezvoltare. Se deschid astfel perspective de lucru în toate sectoarele de activitate (industrie, turism, servicii) atât în România cât şi în străinătate.