Managementul şi dezvoltarea resurselor umane

Tutori
Prof. dr. Maria Viorica Bedrule-Grigoruţă
Conf. dr. Angelica Nicoleta Neculăesei

Plan de învățământ


Programul de master „Managementul şi Dezvoltarea resurselor umane” oferă o specializare de excelenţă în domeniul managementului resurselor umane.

Misiunea sa vizează pregătirea viitorilor profesionişti, care îşi doresc o carieră în managementul resurselor umane, prin acumularea de cunoştinţe avansate de specialitate, dobândite, pentru dezvoltarea abilităţilor – prin a şti şi a înţelege, şi competenţelor – prin a cunoaşte şi a acţiona, în activităţile Departamentului Resurse Umane.

Competențele generale se referă la capacitatea de cunoaștere, înțelegere și utilizare profesională într-un cadru organizațional a conceptelor, instrumentelor și metodelor din domeniul „managementul resurselor umane”.

Competenţele de specialitate vizează dezvoltarea capacităţii absolventului privind: conceperea strategiilor de asigurare, menţinere şi dezvoltare a resurselor umane; analiza posibilităţilor de dezvoltare/ învăţare şi a condiţiilor de muncă, sănătate şi securitate a angajaţilor; elaborarea/gestionarea programelor de instruire şi a planurilor de carieră, ealizarea diagnozei resurselor umane, etc.

În Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR 2015) sunt 24 ocupaţii cu studii superioare menţionate pentru Specialiştii în domeniul resurselor umane şi de personal (grupa 242301 – 242324).

Alege masterul Managementul şi Dezvoltarea Resurselor Umane dacă vrei să înveţi să cunoşti oamenii, să explorezi cunoştinţe noi, să-ţi dezvolţi talentul, imaginaţia şi creativitatea, să fii preocupat intens de excelenţă!