Managementul şi dezvoltarea resurselor umane

Tutori
Prof. dr. Maria Viorica Bedrule-Grigoruţă
Conf. dr. Angelica Nicoleta Neculăesei

Plan de învățământ

Fişele disciplinelor din planul de învăţământ

 • Semestrul 1
  Managementul strategic al resurselor umane
  Dezvoltarea resurselor umane
  Comunicare în limba străină 1 (engleză/franceză/germană)
  Metode cantitative în Managementul Resurselor Umane
  Managementul diversității și incluziunii
  Semestrul 2
  Managementul conflictelor
  Managementul recompenselor
  Etica afacerilor
  Cercetare calitativă în Managementul Resurselor Umane
  Comunicare în limba străină 2 (engleză/franceză/germană)
  Etică şi integritate academică
  Discipline facultative:
  Manegementul afacerilor imobiliare
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2023/2024)
 • Semestrul 1
  Managementul internaţional al resurselor umane
  Sisteme informaţionale în MRU
  Leadership
  Discipline opționale – 2 din 3
  Sănătatea și securitatea muncii
  Pieţe regionale de capital uman
  Recrutarea, selecţia şi dezvoltarea resurselor umane
  Competenţe antreprenoriale ale resurselor umane
  Discipline facultative:
  Geopolitică şi mediile de afaceri
  Semestrul 2
  Managementul relaţiilor de muncă în context european
  Diagnoză in MRU
  Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei
  Practica
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2023/2024)


Programul de master „Managementul şi Dezvoltarea resurselor umane” oferă o specializare de excelenţă în domeniul managementului resurselor umane.

Misiunea sa vizează pregătirea viitorilor profesionişti, care îşi doresc o carieră în managementul resurselor umane, prin acumularea de cunoştinţe avansate de specialitate, dobândite, pentru dezvoltarea abilităţilor – prin a şti şi a înţelege, şi competenţelor – prin a cunoaşte şi a acţiona, în activităţile Departamentului Resurse Umane.

Competențele generale se referă la capacitatea de cunoaștere, înțelegere și utilizare profesională într-un cadru organizațional a conceptelor, instrumentelor și metodelor din domeniul „managementul resurselor umane”.

Competenţele de specialitate vizează dezvoltarea capacităţii absolventului privind: conceperea strategiilor de asigurare, menţinere şi dezvoltare a resurselor umane; analiza posibilităţilor de dezvoltare/ învăţare şi a condiţiilor de muncă, sănătate şi securitate a angajaţilor; elaborarea/gestionarea programelor de instruire şi a planurilor de carieră, ealizarea diagnozei resurselor umane, etc.

În Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR 2015) sunt 24 ocupaţii cu studii superioare menţionate pentru Specialiştii în domeniul resurselor umane şi de personal (grupa 242301 – 242324).

Alege masterul Managementul şi Dezvoltarea Resurselor Umane dacă vrei să înveţi să cunoşti oamenii, să explorezi cunoştinţe noi, să-ţi dezvolţi talentul, imaginaţia şi creativitatea, să fii preocupat intens de excelenţă!