Economie şi dreptul afacerilor

Tutori
Anul I: Prof. dr. Laura Maxim
Anul II: Prof. dr. Cristian Popescu

Plan de învățământ


Obiective generale:

 • Formarea unor specialişti cu o temeinică pregatire teoretică şi doctrinară, capabili să cunoască cele mai noi tendinţe pe plan internaţional în domeniul lor de activitate;
 • Conştientizarea necesităţii ca legiuitorul să ia în considerare costurile economice şi beneficiile atunci când elaborează şi aplică legislaţia.

Obiective specifice:

 • Asigurarea capacităţilor specifice de cunoaştere, a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare în domeniile economiei şi dreptului;
 • Formarea abilităţilor, deprinderilor sau competentelor necesare pentru îndeplinirea în cele mai bune condiţii a atribuţiilor locului de muncă unde îşi vor desfăşura activitatea practică sau activitatea de cercetare;
 • Cunoaşterea temeinică a structurilor judiciare şi a efectelor lor economice pentru a asigura absolventului capacitatea de a contribui eficient la creşterea cotei de piaţă şi la dezvoltarea noilor pieţe ale companiei unde va fi angajat;
 • Întelegerea faptului că extinderea sferei afacerilor în mediul internaţional necesită cooperarea între economişti şi jurişti pe un teren suficient de bine cunoscut şi înţeles;
 • Formarea abilităţilor necesare profesioniştilor din domeniile economiei şi dreptului pentru a comunica şi lucra împreună, ca o echipă;
 • Formarea capacităţii de a realiza aşa numitele „analize ale impactului reglementării” (regulatory impact analyses) înainte ca noile reguli să fie introduse, conform recomandarilor OECD;
 • Dezvoltarea potenţialului de predicţie ex-ante şi de măsurare ex-post a consecinţelor economice ale reglementărilor legale;
 • Înţelegerea funcţiilor şi efectelor regulilor legale în procesul elaborării aranjamentelor contractuale şi instituţionale;
 • Mai buna înţelegere a interacţiunii dintre drept şi economie pentru a crea premisele îmbunătăţirii calitătii sistemului legal şi, pe această cale, a creşterii eficienţei legii.