Economie şi dreptul afacerilor

Tutori
Anul I: Prof. dr. Laura Maxim
Anul II: Prof. dr. Cristian Popescu

Plan de învățământ

Fişele disciplinelor din planul de învăţământ

 • Semestrul 1
  Drept societar
  Economie instituțională
  Economie aplicată
  Discipline opționale: 1 din 3
  Engleză juridică 1
  Germană juridică 1
  Franceză juridică 1
  Discipline opționale: 1 din 2
  Comunicare şi relaţii publice
  Drept comercial internaţional
  Semestrul 2
  Economie antreprenorială şi inovare
  Strategii de afaceri. Studii de caz
  Finanțarea afacerilor pe piața europeană
  Evaluarea activelor
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2023/2024)
 • Semestrul 1
  Economie fiscală
  Instituţia falimentului
  Dreptul european al afacerilor
  Mediul european al afacerilor
  Discipline opționale 1 din 2
  Comunicare şi relaţii publice
  Drept comercial internațional
  Discipline facultative
  Coaching antreprenorial
  Comunicare interculturală engleză/franceză/germană
  Semestrul 2
  Drept fiscal european
  Economie financiară
  Comportament uman și medii economice
  Finanțarea afacerilor pe piața europeană
  Etica şi integritate academică
  Stagiu de cercetare pentru pregătirea lucrării de disertaţie
  Practica
  Discipline facultative
  Consultanță în afaceri
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2023/2024)


Obiective generale:

 • Formarea unor specialişti cu o temeinică pregatire teoretică şi doctrinară, capabili să cunoască cele mai noi tendinţe pe plan internaţional în domeniul lor de activitate;
 • Conştientizarea necesităţii ca legiuitorul să ia în considerare costurile economice şi beneficiile atunci când elaborează şi aplică legislaţia.

Obiective specifice:

 • Asigurarea capacităţilor specifice de cunoaştere, a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare în domeniile economiei şi dreptului;
 • Formarea abilităţilor, deprinderilor sau competentelor necesare pentru îndeplinirea în cele mai bune condiţii a atribuţiilor locului de muncă unde îşi vor desfăşura activitatea practică sau activitatea de cercetare;
 • Cunoaşterea temeinică a structurilor judiciare şi a efectelor lor economice pentru a asigura absolventului capacitatea de a contribui eficient la creşterea cotei de piaţă şi la dezvoltarea noilor pieţe ale companiei unde va fi angajat;
 • Întelegerea faptului că extinderea sferei afacerilor în mediul internaţional necesită cooperarea între economişti şi jurişti pe un teren suficient de bine cunoscut şi înţeles;
 • Formarea abilităţilor necesare profesioniştilor din domeniile economiei şi dreptului pentru a comunica şi lucra împreună, ca o echipă;
 • Formarea capacităţii de a realiza aşa numitele „analize ale impactului reglementării” (regulatory impact analyses) înainte ca noile reguli să fie introduse, conform recomandarilor OECD;
 • Dezvoltarea potenţialului de predicţie ex-ante şi de măsurare ex-post a consecinţelor economice ale reglementărilor legale;
 • Înţelegerea funcţiilor şi efectelor regulilor legale în procesul elaborării aranjamentelor contractuale şi instituţionale;
 • Mai buna înţelegere a interacţiunii dintre drept şi economie pentru a crea premisele îmbunătăţirii calitătii sistemului legal şi, pe această cale, a creşterii eficienţei legii.