Laura Diaconu Maxim

Prof.univ.dr.,Habil / Professor, PhD.,Habil

Cursuri predate / Courses:

Microeconomie / Microeconomics
Macroeconomie / Macroeconomics
Microeconomie intermediară / Intermediate Microeconomics
La théorie et le développement économique / Economic Theory and Development
Piaţa muncii / Labour Market

Domenii de interes / Areas of interest:

Economia dezvoltării / Development Economics
Capital uman / Human Capital
Economie internaţională / International Economics

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-383e
Stay in Touch